Tin tức
Mar 04, 2017
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ công ty, sáng ngày 03/03/2016, tại Hà Nội, công ty cổ phần Traphaco đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017.