Tin tức
May 16, 2019
Công nghệ mới KÍN HOÀN TOÀN mới đây được áp dụng, cho ra đời các sản phẩm hoàn toàn vô khuẩn, bảo vệ toàn vẹn dược chất có trong sản phẩm và an toàn cho người sử dụng