Tin tức
Jan 05, 2017
Năm 2016 tiếp tục là năm thứ 2 liên tiếp thành công của Traphaco với việc triển khai Chính sách bán hàng cho hệ thống Nhà thuốc. Đồng hành với chính sách bán hàng OTC, Traphaco tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất với dự án Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam có công nghệ hiện đại công suất cao sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường. Với những thành công toàn diện từ phát triển quy mô doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Traphaco được các nhà đầu tư, các tổ chức ghi nhận là một trong các doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.