Tin tức
Feb 13, 2017
Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay có đạo lí tốt đẹp Uống nước nhớ nguồn. Lời răn dạy,nhắc nhở chúng ta,những lớp người đi sau,những thế hệ đang thừa hưởng thành quả phải luôn nhớ ơn công lao của thế hệ trước. Tiếp nối đạo lý cao đẹp đó, công ty CP Traphaco hàng năm đều tổ chức dâng hương tại Đền thờ Tuệ Tĩnh Thiền Sư - ông tổ thuốc Nam và Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông vào ngày 10/2/2017 vừa qua - cũng là ngày giỗ của Hải Thượng Lãn Ông