Tin tức
Nov 11, 2019
Ngày 28/11 hàng năm trở thành ngày Lễ quan trọng của tất cả CBCNV làm việc tại Công ty CP Traphaco. Đã 47 năm trưởng thành từ cái nôi ngành Đường sắt, Traphaco giờ đây đã trở thành thương hiệu dược phẩm đứng đầu ngành dược, dành được tình cảm và sự tín nhiệm của cả xã hội.