Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Traphaco đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng hoạt động kinh doanh của công ty luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Có được sự thành công như vậy một phần lớn nhờ sự đồng hành và gắn bó cùng Traphaco của những khách hàng thân thiết tiếp nối thành công của các chương trình tri ân khách hàng thân thiết trong những năm vừa qua.