Tin tức
Jun 22, 2019
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 10/05/2019, CTCP Traphaco vinh dự được nhận Giải Vàng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 – nhóm Doanh nghiệp Lớn; đồng thời là doanh nghiệp lần thứ 3 đạt Giải Vàng (2012, 2015, 2018).