• Amorvita multi là sản phẩm phối hợp 3 loại vitamin nhóm B rất cần thiết cho cơ thể:  -   Vitamin B1 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo năng lượng cần thiết cho nhu cầu của tế bào. -   Vitamin B6 là Coenzym của khoảng 10 phản ứng có enzym khác nhau của cơ thể, tham dự trong việc tạo thành Serotonin, Vitamin PP và tổng hợp GABA. -   Vitamin B12 đóng vai trò chủ yếu trong sự tạo máu, tái tạo mô gan, tổng hợp Acid nucleic và Myelin.