(ĐTCK) Là một doanh nhân kín tiếng, ông Trần Túc Mã hiếm khi nói về mình và doanh nghiệp mà mình lãnh đạo, song ông lại rất sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm quản trị, kỷ luật làm việc và nền tảng ra quyết định ở Traphaco với mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp đổi mới và phát triển mạnh mẽ.