Tin tức
Nov 09, 2016
Ngày 08/11/2016 tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố "Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2016". Tại buổi lễ này Traphaco được tôn vinh Top 10 doanh nghiệp bền vững trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững năm 2016 lĩnh vực sản xuất.