Tin tức
Apr 05, 2016
Ngày 5/4/2016, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco (nhiệm kì  2016 – 2020), các thành viên đã thực hiện việc bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.