Tin tức
Mar 18, 2019
Trong ngày 18/03/2019, tại Công ty CP Traphaco, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) đã phối hợp, tổ chức buổi đào tạo cấp chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE(Economic Dividents for Gender Equality - Lợi ích kinh tế từ Bình đẳng giới).