Tin tức
Dec 20, 2018
Ngày 20/12/2018, Lễ công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2018 – Chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam về quảng bá thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, được tổ chức bởi Bộ Công thương đã diễn ra long trọng tại Hà Nội.