Tin tức
Apr 23, 2019
Sáng ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần Traphaco tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Hội nghị là diễn đàn thường niên để phát huy dân chủ trực tiếp, thông qua đó người lao động được biết, được làm, được bàn, được kiểm tra, được tham gia đóng góp xây dựng định hướng chiến lược vì sự phát triển của doanh nghiệp.