Tin tức Feb 23, 2017

Traphaco tổ chức khóa Đào tạo Quản trị Công ty dành cho Lãnh đạo cấp cao

Với mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản trị công ty theo quy định pháp luật của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, và các cán bộ quản lý khác trong Công, trong hai ngày 23 và 24/02/2017, Traphaco đã tổ chức khóa đào tạo “Quản trị Công ty” do các giảng viên tại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo khoa học chứng khoán - Ủy ban chứng khoán Nhà nước giảng dạy.

Khóa đào tạo được thiết kế với 4 chuyên đề nhằm cung cấp những kiến thức thiết thực và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn quản trị công ty tại Việt Nam.

Chuyên đề 1: Kiến thức chung về quản trị Công ty

Chuyên đề 2: Chuẩn mực và thông lệ Quốc tế về Quản trị Công ty

Chuyên đề 3: Các quy định pháp lý hiện hành về Quản trị Công ty tại Việt Nam

Chuyên đề 4: Tọa đàm về các vấn đề phát sinh liên quan đến Công ty.

Tham dự khóa học là dịp để Lãnh đạo Công ty và các cán bộ quản lý đến từ các Phòng/Ban chức năng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác quản trị, điều hành và trao đổi những ý kiến, quan điểm với giảng viên về quản trị công ty được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó có được sự nhìn nhận toàn diện hơn trong thực tiễn áp dụng tại Traphaco.

Khóa đào tạo giúp học viên hiểu được tổng quan về quản trị công ty, vai trò và lợi ích của quản trị công ty đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp niêm yết như Traphaco; giúp học viên nắm vững bản chất và các nội dung cốt lõi về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, bổ nhiệm, bãi miễn và thù lao cho bộ máy quản trị công ty và tham khảo kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam vận dụng trong việc thực hiện các quyền của cổ đông.

Một số hình ảnh của khóa học:

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát biểu tại khóa đào tạo

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Traphaco phát biểu tại khóa đào tạo

 Khóa đào tạo do các giảng viên tại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo khoa học chứng khoán - Ủy ban chứng khoán Nhà nước giảng dạy