Tin tức Mar 30, 2017

Traphaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 30/03/2017, Công ty Cổ phần Traphaco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu thưởng,…và nhiều báo cáo quan trọng khác. 

​Năm 2016, Traphaco triển khai chủ đề của năm “Đổi mới công nghệ - Phát triển sản phẩm”, tập trung các nguồn lực cho các dự án thay đổi công nghệ sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin, làm nền tảng phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần nhà thuốc. Công ty đẩy nhanh tốc độ xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tại Dự án “Nhà máy sản xuất dược Việt Nam" với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, hướng đến các tiêu chuẩn cao như GMP-PIC/GMP-EU; nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ dự án đã cam kết với Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã thành công trong triển khai dự án ERP - hệ thống quản trị hiện đại (Enterprise Resource Planning). Đồng thời, Traphaco đã hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2020, đề ra những mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn để trở thành Doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường.

​Năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.998 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 210 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với 2015; Thu nhập người lao động cũng tăng 10%. Theo Báo cáo của IMS, trong nhóm hàng OTC: Traphaco xếp thứ 2 về doanh thu, chiếm 3,4% thị phần, có 2 sản phẩm (Boganic và Hoạt huyết dưỡng não) nằm trong TOP 10 sản phẩm đứng đầu thị trường. Năm 2016 cũng là năm Traphaco tập trung củng cố cơ sở hạ tầng quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện các quy chế quản trị doanh nghiệp như: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quản trị nội bộ theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, khoa học, công khai và minh bạch. Trong đó phải kể đến quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản lý hoạt động và giao dịch với bên liên quan,…

​Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, năm 2017 được Traphaco chọn là năm “Hiệu quả công việc” với khẩu hiệu “Hiệu quả là mục tiêu - Quyết tâm là giải pháp”. Traphaco đề ra các mục tiêu năm 2017: Doanh thu hợp nhất đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 242 tỷ đồng; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020; Đưa dự án Nhà máy dược Việt Nam vào vận hành thương mại vào Quý 3/2017; Phát triển thị trường miền Nam, thành lập thêm 4 chi nhánh tại Thái Nguyên, Yên Bái, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế; Thông qua người đại diện vốn, chỉ đạo hoạt động của các Công ty con, gắn liền với chiến lược Công ty mẹ, tiếp tục phát triển, đóng góp vào giá trị chung của Traphaco. Tiếp tục duy trì và phát triển uy tín và thế mạnh thương hiệu Traphaco.

​Tại phần thảo luận, Đại hội đã nghe ý kiến đánh giá về kết quả SXKD năm 2016, đồng thời nghe đóng góp, đề xuất của các cổ đông thông qua các câu hỏi cụ thể về chiến lược Traphaco vừa xây dựng, về nhà máy mới, về chiến lược marketing và phát triển thị trường miền Nam, …. vấn đề tiền lương, cổ phiếu thưởng, cũng được các cổ đông hết sức quan tâm và đặt câu hỏi. Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông và tiếp thu nhiều đóng góp của các cổ đông về công tác điều hành, quản trị và hoạt động tài chính của Công ty. HĐQT trả lời đã có dự tính tăng tỷ lệ sở hữu tại Traphaco CNC; Sau khi xem xét các yếu tố để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Traphacotại thời điểm này HĐQT quyết định chưa thực hiện.

HĐQT có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2. Theo lộ trình, dự kiến 2018, 2020 Công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn. HĐQT cũng chia sẻ về vấn đề nới room cho cổ đông nước ngoài sẽ được xem xét trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

Chiến lược phát triển bền vững của Traphaco giai đoạn 2017-2020 được xây dựng dựa trên việc phân tích kỹ lưỡng các yếu tố bên trong - bên ngoài, cơ hội - thách thức, điểm mạnh - điểm yếu của doanh nghiệp; được xây dựng chi tiết theo từng năm với các mục tiêu giai đoạn cụ thể. Để thực hiện các mục tiêu đó, Công ty đã xây dựng bộ giải pháp tổng thể có tính khả thi. Tổng Giám đốc trực tiếp là Trưởng ban Xây dựng chiến lược đồng thời sẽ là trưởng ban Triển khai chiến lược, để thực thi thành công Chiến lược công ty giai đoạn 2017-2020; Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

​Chia sẻ thông tin về nhà máy mới tập trung sản xuất các sản phẩm tân dược với công nghệ cao, hướng tới mở rộng phân khúc thị trường ETC. Ngoài ra, Công ty đang nỗ lực tiến hành các thủ tục xin miễn giảm thuế cho nhà máy mới. Về chiến lược phát triển sản phẩm sẽ căn cứ vào từng dòng sản phẩm cụ thể để lựa chọn phương thức phù hợp. Đối với thị trường miền Nam, sẽ tận dụng kinh nghiệm của thành công tại miền Bắc để định hướng xây dựng phát triển thị trường miền Nam một cách có hiệu quả.

​Vấn đề Thưởng cổ phiếu cho người lao động 2018 sẽ do ĐHCĐ năm 2018 quyết định. HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét trong thời điểm thích hợp. Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng đã hỗ trợ Ban điều hành thuê tư vấn lương thưởng 3Ps và các vấn đề về tuyển dụng. Dự kiến, Quý 4/2017 sẽ tiến hành thử nghiệm và Quý 1/2018 sẽ đưa vào áp dụng chính thức kết quả của dự án lương thưởng 3Ps.

​ĐHCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua các báo cáo, phương hướng, chiến lược phát triển bền vững và các chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí và thông quatoàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Một số hình ảnh tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: