Tin tức May 30, 2017

Traphaco vinh dự lần thứ năm liên tiếp có tên trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”

Ngày 29/5/2017- Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2017. Traphaco vinh dự lần thứ năm liên tiếp có tên trong danh sách này.

 “Danh sách 50 công ty tốt nhất”năm 2017 do Forbes Việt Nam xếp hạng lựa chọn các công ty niêm yết đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất theo từng lĩnh vực,mà cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn giao dịch TP.HCM (HSX) và sàn Hà Nội (HNX).

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty niêm yết của Forbes (Mỹ), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2012-2016 (trong trường hợp các công ty có niên độ tài chính kết thúc giữa năm Forbes Việt Nam sử dụng số liệu của niên độ kế toán gần nhất)

Forbes xem xét tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn HSX và HNX và sắp xếp theo từng nhóm ngành. Ở vòng sơ loại, những công ty đang thua lỗ, hay trong quá trình hủy niêm yết, có quy mô giá trị vốn hóa và doanh thu dưới 300 tỉ đồng, các công ty con có hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào công ty mẹ (đã được xem xét) đều bị loại. Ở vòng tính toán định lượng, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2012 - 2016. Phần tính toán định lượng theo phương pháp của Forbes được sự hỗ trợ của công ty chứng khoán Bản Việt.

Tiếp theo, vòng định tính, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững. Các công ty nhiều lần vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của hai sở giao dịch chứng khoán, có nghi vấn thao túng giá cổ phiếu sẽ bị loại.

Traphaco hiện đang là doanh nghiệp đầu ngành về mảng Đông dược, với 2 sản phẩm đứng đầu nhóm tác dụng: thuốc gan mật (Boganic) và các thuốc về thần kinh (Hoạt huyết dưỡng não - Cebraton). Hai sản phẩm này lần lượt xếp thứ 2 và 6 trong Top 20 dược phẩm OTC có doanh thu đứng đầu thị trường.

Để đảm bảo tính minh bạch, Traphaco đã xây dựng được các bộ quy chế hoạt động, kiểm soát công khai dựa trên các mục tiêu của doanh nghiệp. Khi có một giải pháp tốt, một mục tiêu rõ ràng, Traphaco đã sử dụng các công cụ thực thi hiệu quả.

Với chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2020 mà Hội đồng quản trị công ty thông qua trong năm 2017. Trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2020, giá trị vốn hóa thị trường đạt 10.000 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công nghệ của Traphaco đạt chuẩn ở Top cao nhất ngành dược Việt Nam, hệ thống quản trị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tích hợp. Con người Traphaco hạnh phúc, lòng với cuộc sống và công việc, môi trường làm việc xếp vào nhóm tốt nhất tại Việt Nam.