Tin tức Jun 27, 2017

Nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị Bệnh đái tháo đường” do Traphaco chủ trì

Sau gần 3 năm thực hiện Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường từ các dược liệu Bằng lăng nước, Giảo cổ lam và Tri mẫu”, chiều ngày 26/06/2017, Thạc sỹ Trần Quang Lục – Chủ nhiệm Dự án đã báo cáo kết quả thực hiện dự án, bảo vệ thành công trước Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, để được tiến hành Nghiệm thu cấp Nhà nước của Bộ Công thương.

Th.S Trần Quang Lục – Chủ nhiệm Dự án, Trưởng phòng Nghiên cứu Traphaco báo cáo kết quả thực hiện dự án

Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường từ các dược liệu Bằng lăng nước, Giảo cổ lam và Tri mẫu” do Bộ Công thương chủ quản, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia về phát triển công nghiệp Hóa dược đến năm 2020, Traphaco chủ trì thực hiện với các đơn vị phối hợp là Công ty TNHH MTV TraphacoSapa, Công ty CP công nghệ cao Traphaco và các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành của trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 6,6 tỷ đồng, trong đó 1,9 tỷ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học, 4,7 tỷ đồng chủ yếu do Traphaco đầu tư.

Thành viên thực hiện, bao gồm lãnh đạo công ty cổ phần Traphaco (Ông Trần Túc Mã – Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Huy Văn – Phó Tổng Giám đốc) tham gia, triển khai Dự án từ tháng 6/2014 với số lượng công việc khổng lồ (41 chuyên đề khoa học) trên nhiều lĩnh vực: Thực vật học, Dược học, Y sinh học... đem lại 20 sản phẩm khoa học (01 sản phẩm sạng I, 14 sản phẩm dạng II, 5 sản phẩm dạng III, 02 sản phẩm dạng IV).

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Traphaco phát biểu tại buổi nghiệm thu

PGS.TS Trịnh Văn Lâu - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá về dự án

Dự án được Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá hoàn thành tốt, vượt kế hoạch đề ra, sẵn sàng để nghiệm thu cấp Nhà nước. Dự án có nhiều kết quả mới về nghiên cứu dược liệu Bằng lăng nước nói riêng và sản phẩm Andiabet - một sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường nguồn gốc thiên nhiên đã được nghiên cứu bài bản từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn cơ sở nâng cấp để kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đánh giá hiệu quả điều trị và tính an toàn của sản phẩm. Kết quả của Dự án góp phần vào việc đưa một sản phẩm an toàn và hiệu quả trong điều trị bệnh đái tháo đường cho thị trường; những đề xuất của Dự án mở ra nhiều nội dung cần giải quyết trong lĩnh vực Dược liệu.

Danh sách các tác giả thực hiện Dự án:

TT

Họ và tên

Tổ chức công tác

1

ThS. Trần Túc Mã

Công ty CP Traphaco

2

ThS. Nguyễn Huy Văn

Công ty CP Traphaco

3

ThS. Trần Quang Lục

Công ty CP Traphaco

4

DS. Nguyễn Thị Vân Anh

Công ty CP Traphaco

5

ThS. Lâm Thị Bích Hồng

Công ty CP Traphaco

6

Ds. Nguyễn Thị Thu Hà

Công ty CP Traphaco

7

ThS. Đỗ Tiến Sỹ

Công ty TNHH MTV TraphacoSapa

8

PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông

Trường Đại học Y Hà Nội

9

TS. Phạm Thị Vân Anh

Trường Đại học Y Hà Nội

10

PGS.TS. Phạm Hữu Điển

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội