Tin tức Dec 22, 2017

Nghiệm thu cấp nhà nước Dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh Đái tháo đường từ các dược liệu Bằng lăng nước, Giảo cổ lam và Tri mẫu” do Traphaco chủ trì

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, sau 3 năm dài nỗ lực thực hiện, Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường từ các dược liệu Bằng lăng nước, Giảo cổ lam và Tri mẫu”, do thạc sỹ Trần Quang Lục làm Chủ nhiệm Dự án, đã được bảo vệ thành công trước Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước với số điểm 86/100.

Th.S Trần Quang Lục - Chủ nhiệm Dự án, Trưởng phòng Nghiên cứu - phát triển báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu

Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường từ các dược liệu Bằng lăng nước, Giảo cổ lam và Tri mẫu” do Bộ Công thương chủ quản, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia về phát triển công nghiệp Hóa dược đến năm 2020, Traphaco chủ trì thực hiện với các đơn vị phối hợp là Công ty TNHH MTV TraphacoSapa, Công ty CP công nghệ cao Traphaco và các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành của trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam. Tổng kinh phí thực hiện Dự án hơn 6,6 tỷ đồng, trong đó 1,9 tỷ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học, 4,7 tỷ đồng chủ yếu do Traphaco đầu tư.

Thành viên thực hiện, bao gồm lãnh đạo công ty cổ phần Traphaco (Ông Trần Túc Mã – Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Huy Văn – Phó Tổng Giám đốc) tham gia, triển khai Dự án từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2017. Dự án đã hoàn thành với khối lượng công việc khổng lồ (41 chuyên đề khoa học) thuộc nhiều lĩnh vực từ Thực vật học, Hóa học, Dược học đến Y sinh học, hoàn thành 20 sản phẩm khoa học (01 sản phẩm dạng I, 14 sản phẩm dạng II, 5 sản phẩm dạng III, 02 sản phẩm dạng IV – vượt đăng ký 01 sản phẩm).

Th.S Nguyễn Huy Văn - Phó Tổng giám đốc phát biểu tại buổi nghiệm thu

Dự án được Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá hoàn thành tốt, có nhiều kết quả mới về nghiên cứu dược liệu Bằng lăng nước nói riêng và sản phẩm Andiabet -  một sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường nguồn gốc thiên nhiên đã được nghiên cứu chi tiết từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn để kiểm soát chất lượng chặt chẽ và đánh giá hiệu quả điều trị và tính an toàn của sản phẩm. Kết quả của Dự án góp phần vào việc đưa một sản phẩm an toàn và hiệu quả trong điều trị bệnh đái tháo đường cho thị trường; những đề xuất của Dự án mở ra nhiều nội dung cần giải quyết trong lĩnh vực Dược liệu và Y dược học.

Danh sách các tác giả thực hiện Dự án:

TT

Họ và tên

Tổ chức công tác

1

ThS. Trần Túc Mã

Công ty Cp Traphaco

2

ThS. Nguyễn Huy Văn

Công ty Cp Traphaco

3

ThS. Trần Quang Lục

Công ty Cp Traphaco

4

DS. Nguyễn Thị Vân Anh

Công ty Cp Traphaco

5

ThS. Lâm Thị Bích Hồng

Công ty Cp Traphaco

6

Ds. Nguyễn Thị Thu Hà

Công ty Cp Traphaco

7

ThS. Đỗ Tiến Sỹ

Công ty TNHH MTV TraphacoSapa

8

PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông

Trường Đại học Y Hà Nội

9

TS. Phạm Thị Vân Anh

Trường Đại học Y Hà Nội

10

PGS.TS. Phạm Hữu Điển

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội