Tin tức Jan 12, 2018

Hội nghị phiên thứ nhất Ban chấp hành công đoàn Công ty CP Traphaco

Ngày 11/1/2018 Ban chấp hành công đoàn Công ty CP Traphaco đã tổ chức Hội nghị phiên thứ nhất. Tới dự hội nghị có ông Trần Túc Mã - Bí thứ Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông đã chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã được đại hội tín nhiệm cao và giao nhiệm vụ cho BCH nhiệm kỳ mới. Qua đó, BCH nhiệm kỳ mới cần nhanh chóng lên kế hoạch hoạt động trong năm và xác định thực hiện các nhiệm vụ công đoàn như: tổ chức các hoạt động cho người lao động, tạo một môi trường tốt cho người lao động để người lao động có cơ hội thể hiện và cống hiến với doanh nghiệp.

Ông Trần Túc Mã - Bí thứ Đảng uỷ, Tổng giám đốc chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, BCH nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty CP Traphaco

Với số phiếu tập trung, thống nhất cao, Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí: Đồng chí Trần Thị Anh Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn công ty, đồng chí Phan Thị Thuý Hà và Đỗ Ngọc Hưng được bầu giữ chức Phó chủ tịch công đoàn.

Đồng chí Phan Thị Thuý Hà được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch công đoàn đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCH.

Ban Thường vụ công đoàn công ty

BCH khóa mới sẽ tập trung lãnh đạo các đoàn viên tiếp tục ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của công ty.