Tin tức Apr 27, 2018

Traphaco tổ chức đào tạo thực hiện mục tiêu năm 2018

Chiều ngày 27/4/2018 công ty CP Traphaco tổ chức lớp đào tạo chiến lược hiện thực hóa mục tiêu 2018. Đến dự với lớp đào tạo có bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trần Túc Mã - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chiến lược, Tổng giám đốc cùng các ông bà trong Ban chiến lược, Ban giám đốc, trưởng, phó các phòng ban, giám đốc các chi nhánh. 

Tại buổi đào tạo, PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Viện Kinh tế và thương mại quốc tế, trường Đại học Ngoại thương trình bày những kiến thức cơ bản về chiến lược, quy trình triển khai chiến lược, cụ thể tại Traphaco. 

Các học viên đã được Tổng giám đốc Trần Túc Mã trình bày khái quát về chiến lược và chiến lược phát triển bền vững Traphaco giai đoạn 2017-2020, những kết quả của việc triển khai chiến lược trong năm 2017, kết quả sơ bộ và kế hoạch năm 2018. Cụ thể trong năm 2017, ngay sau khi chiến lược được thông qua ngày 31/3/2017 Tổng giám đốc đã thành lập Ban triển khai chiến lược và Ban chiến lược đã tổ chức các khoá đào tạo, trực tiếp đối thoại, trả lời các chất vấn của CBCNV về các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển bền vững của Traphaco. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sự thách thức của các mục tiêu khó khăn, những thay đổi cần phải đối đầu và quyết tâm thực hiện. Công ty đã ban hành và áp dụng Quy chế trả lương theo 3P từ tháng 1/2018. Phối hợp với Anphabe thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của CNCNV theo đó 91,8% CBCNV tin tưởng vào chiến lược công ty. Năm 2017, công ty đã đạt doanh thu hợp nhất 1.870 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 241,1 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch đề ra, thu nhập người lao động tăng 7.5% so với năm 2016. Ông Mã cho biết Công ty đã thực hiện tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận và đạt được các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2017. 

Các học viên cũng đã được thêm hiểu rõ hơn về Quy chế trả lương theo 3P và việc giao, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc năm 2018. Điểm khác biệt của việc giao mục tiêu năm nay là các mục tiêu của công ty sẽ được giao cho từng thành viên Ban chiến lược, sau đó các thành viên Ban chiến lược sẽ giao cho các công ty con, các phòng, ban, chi nhánh. Mỗi bộ phận sẽ tự xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết nhiệm vụ và với mỗi mục tiêu đều có lãnh đạo bộ phận chịu trách nhiệm, qua đó nâng cao tính thống nhất, phối hợp và chất lượng trong các công việc được giao.

Cuối buổi học các thành viên trong Ban chiến lược đã giải đáp những thắc mắc của học viên về chiến lược thành phần, việc thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2017-2020…

Thông qua lớp đào tạo, các học viên phần nào thêm hiểu rõ hơn về chiến lược Traphaco giai đoạn 2017-2020 nói chung và năm 2018 nói riêng. Thêm tin tưởng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu mà Ban chiến lược công ty đã đề ra.

Một số hình ảnh lớp đào tạo:

PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Viện Kinh tế và thương mại quốc tế, trường Đại học Ngoại thương trình bày về việc triển khai thực hiện chiến lược

Tổng giám đốc Trần Túc Mã trình bày khái quát về chiến lược và chiến lược phát triển bền vững Traphaco giai đoạn 2017-2020

Bà Nguyễn Thị Hậu - Phó Ban chiến lược trình bày về việc giao, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc năm 2018

Các thành viên trong Ban chiến lược đã giải đáp những thắc mắc của học viên

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu tại buổi đào tạo