Tin tức May 23, 2018

Traphaco tham gia Hội nghị “Doanh nghiệp thực hiện an sinh xã hội và tăng trưởng xanh”.

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp thực hiện an sinh xã hội và tăng trưởng xanh”.

PGS.TS.Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo nêu rõ, thực hiện an sinh xã hội không phải chỉ là sự trợ giúp, lòng hảo tâm, làm từ thiện của DN đối với các thành viên kém may mắn trong xã hội mà phải xuất phát từ chính nhu cầu tồn tại và phát triển của DN và được quy định bằng pháp luật của Nhà nước.

Bà Đào Thúy Hà - TP.Marketing đã trình bày tham luận “Phát triển doanh nghiệp bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội”

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh DN đã giới thiệu Traphaco như là một ví dụ điển hình của một đơn vị trong nước, đã sớm đầu tư xây dựng chuỗi giá trị xanh (nguyên liệu – công nghệ - sản phẩm – dịch vụ) để phát triển bền vững và đang rất thành công với chiến lược này. Và Traphaco cũng là doanh nghiệp tiêu biểu được Hội nghị mời trình bày về các hoạt động tăng trưởng bền vững.

Tại hội nghị, bà Đào Thúy Hà - TP.Marketing đã trình bày tham luận “Phát triển doanh nghiệp bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội”. Khái quát về các hoạt động của Traphaco trong việc xây dựng hoạt động kinh doanh sản xuất với các mục tiêu an sinh xã hội, gắn tăng trưởng doanh nghiệp với phát triển bền vững. Sứ mệnh “Tiên phong sáng tạo dược phẩm Xanh bảo vệ sức khỏe con người” của Traphaco nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của các doanh nghiệp tham gia.

Mô hình phát triển bền vững của Traphaco với 3 yếu tố cốt lõi: tăng trưởng hiệu quả và bền vững; đóng góp sự phát triển xã hội; chung tay bảo vệ môi trường. Traphaco đã tiên phong phát triển vùng trồng dược liệu sạch với dự án GreenPlan, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng thông qua ký hợp đồng trực tiếp với hơn 645 hộ dân, tạo ra hơn 1.400 việc làm thường xuyên. Kiên định với hoạt động này, Traphaco đã nhận được sự ghi nhận của người tiêu dùng, của đối tác và nhà đầu tư, cụ thể bằng các giải thưởng, chứng nhận cao quý: TOP10 Doanh nghiệp tiêu biểu trách nhiệm xã hội (2011, 2013, 2015), TOP10 Doanh nghiệp phát triển bền vững CSI, Thương hiệu quốc gia từ năm 2012…Cũng trong hội nghị, bà Đào Thúy Hà kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chú trọng đầu tư lâu dài vào phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, nâng cao an sinh xã hội tại Việt Nam.