Tin tức Jul 05, 2018

Đại hội cổ đông bất thường Traphaco năm 2018: Bầu bổ sung thành viên mới cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Sáng ngày 05/07/2018, Công ty CP Traphaco đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 với nội dung chính: Bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 1 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2020.

Theo Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 3/2018 đã thông qua, 2 cổ đông lớn của Traphaco là Mekong Capital và Vietnam Holding thoái vốn thành công; thay vào đó là 2 cổ đông: Magbi Fund Ltd tại Hồng Kông (sở hữu 24,99 % vốn) và Super Delta Pte Ltd tại Singapore (sở hữu 15,12 % vốn).

Theo Quy chế đề cử/ ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS Công ty CP Traphaco, cổ đông Magbi Fund Ltd đề cử Ông Lee Choonghwan là ứng cử viên thành viên HĐQT; cổ đông Super Delta Pte Ltd đề cử Ông Kim Dong Hyu là ứng cử viênthành viên HĐQT và Bà Trần Thị Lý là ứng cử viênthành viên BKS. Một số thông tin cơ bản về 3 ứng viên:

Ứng viên được đề cử HĐQT

Ông LEE CHOONGHWAN

  1. Ngày sinh: 22/01/1978           Quốc tịch: Hàn Quốc
  2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  3. Chức vụ hiện tại:

- Trưởng phòng Quản lý quỹ Mirae Asset Capital

- Giám đốc công ty MAGBI Fund Limited và MAC Global Unicorn Investment Limited


Ông KIM DONG HYU

  1. Ngày sinh: 25/12/1981                       Quốc tịch: Hàn Quốc
  2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ sinh học
  3. Chức vụ hiện tại: Trưởng đại diện Tập đoàn dược phẩm Daewoong – Văn phòng Việt Nam

Ứng viên được đề cử BKS

BÀ TRẦN THỊ LÝ

  1. Ngày sinh: 07/05/1989                       Quốc tịch: Việt Nam
  2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và Hành chính công, Tài chính – Ngân hàng và Quản trị nhân lực
  3. Chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhân sự Văn phòng đại diện tại TP. HCM - Tập đoàn dược phẩm Daewoong

 

Sau khi thông qua Quy chế bầu cử và nghe hướng dẫn bầu cử, các cổ đông đã thực hiện quyền và trách nhiệm bầu cử của mình trong không khí nghiêm túc, nhằm lựa chọn ra ứng viên xứng đáng. Kết quả bầu cử bầu bổ sung của Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 như sau: ĐHCĐ nhất trí bầu Ông Lee Choonghwan và Ông Kim Dong Hyu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với tỉ lệ trúng cử lần lượt là 98,04% và 97,91%; nhất trí bầu bà Trần Thị Lý là thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với tỉ lệ trúng cử là 97,97%.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS

HĐQT và Ban kiểm soát chúc mừng các thành viên mới