Tin tức Nov 19, 2018

CTTD năm 2018: Hiện thực hóa các mục tiêu theo chiến lược

Năm 2018, mọi hoạt động của Đảng ủy, của công ty, phòng ban, cá nhân được kiểm soát và thống nhất với mục tiêu của “Chiến lược phát triển bền vững Traphaco 2017-2020”. Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và hoàn thành mục tiêu năm 2018 đã đề ra. Phát huy những kết quả đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai chương trình thi đua của những năm trước. Đảng uỷ công ty phát động chương trình thi đua năm 2018 với chủ đề: "Hiện thực hoá các mục tiêu theo chiến lược" với Khẩu hiệu truyền thông “Tăng cường kiểm soát – Hiện thực mục tiêu”.

Chương trình được triển khai từ Đảng bộ xuống các chi bộ, tới các phòng ban, bộ phận, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty đều nhiệt tình hưởng ứng. Đến ngày 27/02, Ban tổ chức chương trình thi đua đã nhận được 389 chương trình đăng ký đến từ các phòng, ban, phân xưởng, cá nhân, nhóm cá nhân, các chương trình đều có kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết và đưa ra  các dự kiến kết quả rõ ràng. Sau khi xem xét, yêu cầu sửa đổi, bổ sung, làm rõ, tổng số chương trình đã được duyệt thực hiện là: 255 chương trình.

Kể từ năm 2012 là năm đầu tiên Đảng ủy công ty phát động các chương trình thi đua trong toàn doanh nghiệp tới nay, năm 2018 là năm có nhiều chương trình đăng ký nhất trong 7 năm tổ chức. Các công ty con cũng hết sức nhiệt tình tham gia với Traphaco CNC có 11 chương trình, Traphaco Sapa có 08 chương trình, Traphaco Hưng Yên có 82 chương trình. Traphaco có 288 chương trình trong đó Khối Kinh doanh 139 chương trình, Khối SX 12 chương trình, khối Văn phòng 137 chương trình. Các chương trình thi đua trải dài từ Hà Giang cho tới mũi Cà Mau

Đến thời hạn kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã nhận được báo cáo của 250 chương trình/ tổng số 255 chương trình thi đua được phê duyệt (có 05 chương trình không báo cáo do đề nghị gộp với chương trình khác hoặc do lùi thời gian thực hiện).

Trải qua vòng 1, Hội đồng đánh giá đã lựa chọn được 58 chương trình vào vòng sơ khảo, từ đó tiếp tục lựa chọn ra 20 chương trình xuất sắc nhất: