Tin tức Jan 09, 2021

Traphaco đứng vị trí số 1 trong TOP 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2020

Bảng xếp hạng được Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố ngày 26/11/2020 và trao Chứng nhận cho Đại diện CTCP Traphaco ngày 08/01/2021.

Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín năm 2020

Nguồn: Vietnam Report, Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2020, tháng 11/2020

Bà Đào Thúy Hà - Giám đốc Marketing đại diện CTCP Traphaco nhận Chứng nhận

Bảng xếp hạng Top 5 Công ty đông dược uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 10 và 11 năm 2020.

Bên cạnh đó, CTCP Traphaco tiếp tục 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Công ty sản xuất dược phẩm uy tín (2016-2020).

Ngày 06/01/2021, CTCP Traphaco tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và định hướng 2021. Ban lãnh đạo đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với nhiều điểm sáng: Lợi nhuận hợp nhất đạt 203 tỷ, vượt 13% kế hoạch (180 tỷ), tăng trưởng 19% so với năm 2019; Đột phá với mảng Sản phẩm mới, triển khai đúng tiến độ 19 sản phẩm ra thị trường đóng góp doanh thu 55 tỷ đồng; Thu nhập bình quân năm 2020 tăng 20% so với cùng kỳ, đạt mức trên 20 triệu đồng/ người/ tháng. Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV công ty đã kịp thời, linh hoạt chuyển đổi để thích ứng với tình hình khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, tạo ra tăng trưởng tốt. Sang năm 2021, Hội đồng quản trị tạm giao các chỉ tiêu chính: Doanh thu hợp nhất: 2.100 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 230 tỷ đồng. Đọc thêm tại: https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc/1/493-hoi-nghi-tong-ket-nam-2020-va-trien-khai-ke-hoach-nam-2021.html