Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, tăng cường sự gắn kết của người lao động

Tuyển dụng nhân sự và thu hút người tài

Để thu hút, duy trì đội ngũ nhân sự, các hoạt động tuyển dụng của Traphaco công khai, minh bạch với quy trình đầy đủ, có tiêu chuẩn rõ ràng, đảm bảo sự công bằng, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nội bộ. Traphaco luôn mong muốn chào đón những ứng viên năng động, nhiệt huyết và giàu khát vọng, sẵn sàng đón nhận những thách thức đến từ công việc và môi trường kinh doanh của Traphaco.

Đối xử công bằng với người lao động

Việc đối xử công bằng với người lao động có vai trò quan trọng trong việc hình thành một môi trường làm việc tốt, tạo động lực cho nhân viên, phát huy khả năng, gắn bó với Traphaco. Các hoạt động trong chính sách nhân sự của Traphaco đều hướng tới các mục tiêu chính:

Không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, tình trạng sức khỏe hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật lao động.

Trả lương công bằng cho nhân viên theo thành tích

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người lao động. Mọi nhân viên đều có quyền đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và phát triển Traphaco.

Mọi nhân viên có cơ hội như nhau trong hoạt động tuyển dụng, đào tạo và thăng tiến.

Tại Traphaco, số lượng cán bộ nữ là 398 người, chiếm 49,1% lực lượng lao động. Để đảm bảo sự công bằng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như tạo điều kiện để các cán bộ nữ được thực sự tham gia công tác chuyên môn, quy hoạch và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, hoạt động của “Ban nữ công” luôn được duy trì thường xuyên.

Đảm bảo các cán bộ nữ được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước và chế độ phúc lợi như: nghỉ phép, nghỉ theo chế độ và tham gia mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt cho cán bộ nữ, tham gia sinh hoạt văn hóa doanh nghiệp.

Traphaco khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, công việc, kinh phí để cán bộ nữ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước nhất.

Trân trọng những giá trị đóng góp của người lao động

Traphaco hiểu rằng để tổ chức có thể thành công và đi đến đích cần dựa vào đội ngũ nhân lực với sự quyết tâm và đồng lòng vì mục tiêu chung. Vì vậy, Traphaco luôn trân trọng những đóng góp và cống hiến của đội ngũ cán bộ cho thành công chung của Traphaco. Điều này được thể hiện qua chính sách lương thưởng và phúc lợi tốt nhằm đảm bảo về mặt vật chất nhưng cũng là sự nhìn nhận của Traphaco đối với sự gắn bó và cam kết với công việc của các cán bộ nhân viên.

Chính sách phúc lợi

Các chế độ phúc lợi đối với người lao động luôn được đảm bảo: Bồi dưỡng độc hại tại chỗ; Chế độ xăng xe, điện thoại; Chế độ chống nóng bằng sữa; Chế độ chăm sóc đặc biệt cho cán bộ nữ; Chế độ nghỉ mát; Chi thưởng ngày Lễ, Tết cho CBCNV; tặng quà cho cán bộ là con thương binh liệt sĩ; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết trung thu, 01/6; duy trì tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cho các cháu con CBCNV có thành tích học tập…Tổng chi quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016 là 15 tỷ đồng.

Thực hiện các quy định của pháp luật lao động hiện hành, các hoạt động đối thoại thông qua chương trình Hội nghị người lao động hàng năm, tổ chức công đoàn, các khảo sát nội bộ nhằm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, cũng như chia sẻ định hướng kinh doanh, kết quả hoạt động của Traphaco, gắn kết và hài hòa mục tiêu và động cơ cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức.

Chính sách chăm sóc sức khỏe người lao động

Năm 2016, Traphaco tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của người lao động thông qua việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, với danh mục khám được mở rộng hơn, gia tăng quyền lợi tối đa cho người lao động.

Với thế mạnh về sản phẩm bảo vệ khách hàng trước các rủi ro về sức khỏe, Traphaco thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia và bác sỹ dành cho khách hàng nội bộ và cán bộ nhân viên nhằm tăng cường các kiến thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với lao động nữ.

Hệ thống quản lý hiệu quả làm việc và trả lương theo thành tích

Hệ thống quản lý hiệu quả làm việc (KPI)

Hệ thống quản lý hiệu quả làm việc vẫn tiếp tục được áp dụng và ngày càng hoàn thiện để nâng cao hiệu quả trong thực tiễn. Kể từ khi triển khai, hệ thống này giúp cho việc gắn kết giữa mục tiêu của Traphaco đến từng Phòng/Ban và cấp nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, bằng cách trang bị cho mọi cá nhân trong tổ chức năng lực và các công cụ giúp nhận biết rõ ràng về các mong đợi của Traphaco, tạo điều kiện để các cá nhân có thể hoạt động hiệu quả, phát huy được mọi khả năng, tiềm năng của họ và đóng góp vào thành công của Traphaco.

Xây dựng và ban hành Quy trình “Xây dựng mục tiêu công việc KPI và đánh giá thực hiện KPI của bộ phận” và thực hiện thẩm định kết quả đánh giá hằng tháng. Ban KPI tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện mục tiêu công việc của các bộ phận hằng quí, 6 tháng, 01 năm để tham mưu cho Tổng Giám đốc xem xét điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp.

Kết quả đánh giá hiệu quả công việc theo KPI hàng quí, hàng năm được Traphaco sử dụng làm cơ sở để điều chỉnh lương, xét thưởng và phát triển nguồn nhân lực công ty . Chính sách này đảm bảo người lao động được trả lương nhất quán, minh bạch rõ ràng, đúng với tính chất công việc, hiệu quả làm việc và nỗ lực của bản thân, tạo động lực làm việc cho người lao động.

Chính sách trả lương theo hiệu quả

Ngoài tiền lương trả cho người lao động trong năm gồm có lương cơ bản và lương theo hiệu quả công việc hoặc lương khoán, Traphaco còn thực hiện các chế độ đãi ngộ khác đối với người lao động như thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, thưởng nhân dịp ngày thành lập Traphaco, các ngày Lễ Tết; …

Năm 2016, cán bộ nhân viên Traphaco được hưởng 18/12 tháng lương. Mức lương bình quân của các cán bộ nhân viên tăng 10% so với năm 2015.

Ngoài ra, trong năm 2016, Công ty đã thành lập Ban dự án lương thưởng để xây dựng hệ thống trả lương thưởng theo phương pháp 3Ps. Hệ thống này sẽ làm cơ sở đánh giá đúng năng lực nhân viên, đánh giá hiệu suất công việc của Traphaco phục vụ cho việc xây dựng mục tiêu, kiểm soát kế hoạch và trả lương theo kết quả công việc đảm bảo cạnh tranh, minh bạch; tạo động lực cho người lao động. Dự kiến năm 2017, hệ thống trả lương thưởng theo 3Ps sẽ chính thức được đưa vào thực hiện. Việc trả lương, thưởng theo phương pháp này sẽ là hệ thống trả lương thưởng tiên tiến, đảm bảo tính công bằng, cạnh tranh và minh bạch, tạo động lực cho người lao động từ đó tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xây dựng văn hóa Traphaco “Hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết”

Các chương trình thi đua hướng đến thực hiện “Thông điệp năm” dần đã trở thành một hoạt động được mong chờ và không thể thiếu trong các hoạt động thường niên của Traphaco.

Các chương trình thi đua đều hướng đến mục tiêu mang tính đột phá của năm như: “Vượt lên chính mình” - năm 2012; “Chống lãng phí vì sự phát triển doanh nghiệp và quyền lợi của CBCNV” - năm 2013; “Traphaco hướng tới khách hàng” - năm 2014; “Phát triển văn hóa doanh nghiệp - năm 2015”; “Hiệu quả công việc - năm 2016”. Qua những chương trình thi đua, đã định hướng xây dựng mục tiêu của các phòng ban/bộ phận, các cá nhân phù hợp với mục tiêu chung của công ty, sáng tạo ra những giá trị mới.

Ngoài các chương trình thi đua, Traphaco có truyền thống quan tâm chăm lo đến người lao động, không chỉ bằng tiền lương thu nhập, mà còn quan tâm tới các hoạt động chăm sóc tinh thần cho toàn thể CBCNV thông qua các hoạt động phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty. Các hội thi, các hoạt động văn hóa thể thao, cũng như các chương trình thi đua đã mang lại nhiều giá trị cho công ty và người lao động. Là dịp để tập thể công ty cùng nhìn lại những giá trị mà Traphaco đang có, trân trọng hơn những thành quả của các thế hệ đi trước. Các hoạt động xây dựng và phát triển văn hoá góp phần đưa các thành viên của Traphaco xích lại gần nhau, có ý thức cam kết và gắn bó hơn với công ty. Chất keo gắn kết này giúp cho Traphaco trở thành một khối thống nhất, vững bước tương lai với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số 1 ngành Dược Việt Nam.

Giải bóng đá nữ Traphaco 2016

Gắn kết người lao động trong các hoạt động doanh nghiệp

Gắn kết trong hoạt động kinh doanh - Mỗi cán bộ là một đại sứ thương hiệu

Năm 2016, Traphaco đã đẩy mạnh các chương trình đào tạo về thương hiệu Công ty, giới thiệu sản phẩm cho các chi nhánh/khu vực đặc biệt là các nhân viên bán hàng trực tiếp (trình dược viên) để mỗi nhân viên của Traphaco hiểu các giá trị của doanh nghiệp, có đầy đủ thông tin trao đổi với khách hàng.

Ngoài các đợt đào tạo chuyên sâu các thông tin về các giá trị thương hiệu Traphaco và sản phẩm thường xuyên được cập nhật trên hệ thống máy tính bảng của từng trình dược viên thông qua phần mềm bán hàng DMS. Các thông tin khác được cập nhật trên hệ thống truyền thống nội bộ của doanh nghiệp: website (01 website Công ty và 05 website sản phẩm), 07 Fanpage, mạng nội bộ, tin nhắn SMS, Bản tin nội bộ (2 số/năm), Bản tin phát thanh,… Mọi đóng góp, phản hồi của nhân viên và của khách hàng đều được ghi nhận và giải đáp kịp thời giúp gia tăng giá trị thương hiệu Traphaco không chỉ với hơn 23.000 khách hàng trên Toàn quốc mà còn tăng niềm tự hào của mỗi cán bộ công nhân viên Công ty.