Tin tức
Mar 27, 2023
Hội thảo “Nữ doanh nhân Việt Nam và Chiến lược Tăng trưởng Xanh” diễn ra ngày 25-03-2-23 đã chia sẻ và cập nhật sâu xu thế phát triển bền vững với tích hợp EGS (Integrated ESG) của các doanh nghiệp trên thế giới. Đây là một phần trong chương trình “Nữ Doanh nhân Việt Nam cam kết hành động để phát triển kinh doanh Bền vững” được Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phát động từ năm 2022.. Bà Đào Thúy Hà - Phó Tổng giám đốc, đại diện Công ty CP Traphaco tham dự và chia sẻ tại Hội thảo.