Tin tức
Nov 28, 2023
Thích ứng linh hoạt, duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Traphaco đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong năm 2023, dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 2.450 tỷ, lợi nhuận dự kiến đạt 295 tỷ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chăm lo tốt đời sống người lao động, cùng với những hoạt động chăm sóc khách hàng nổi bật, Công ty Traphaco được các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng nhiều giải thưởng có giá trị.