Tin tức
Dec 02, 2022
Ngày 1-12, trong Lễ Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức, Công ty CP Traphaco được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững năm 2022.