Tin tức
Apr 08, 2021
Phiên họp Hội đồng quản trị CTCP Traphaco (mã cổ phiếu TRA) sáng 7/4 đã bầu ra Chủ tịch HĐQT mới là ông Chung Ji Kwang, đại diện của nhóm cổ đông lớn Hàn Quốc.