Tin tức
Nov 03, 2022
Ngày 02/11/2022, Lễ công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022 – Chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam về quảng bá thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, được tổ chức bởi Bộ Công thương đã diễn ra long trọng tại Hà Nội. Công ty cổ phần Traphaco cùng 6 thương hiệu sản phẩm lần thứ 6 liên tiếp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao Biểu trưng Thương hiệu quốc gia.