Tin tức
Aug 03, 2015
Diễn ra từ 1 – 8/8, “Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt Nam 2015” do Bộ Công Thương tổ chức sẽ được tổ chức tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá cho Chương trình Thương hiệu Quốc gia, khuyến khích động viên các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia, hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.