Tin tức
Jan 13, 2017
Traphaco đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016 (Theo số liệu báo cáo riêng) trong đó doanh Thu đến từ hàng sản xuất và phân phối độc quyền đạt 1.510 tỷ VND  (101% kế hoạch cả năm) và lợi nhuận đạt 205 tỷ VND (107% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ năm 2015).