Tin tức Apr 05, 2016

Traphaco thực hiện bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ngày 5/4/2016, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco (nhiệm kì 2016 – 2020), các thành viên đã thực hiện việc bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Dựa trên năng lực về quản trị và sự đóng góp rất lớn của bà Vũ Thị Thuận và ông Trần Túc Mã cho Công ty trong suốt thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ rất tốt của ông Nguyễn Anh Tuấn trong hoạt động quản trị, cũng như kỳ vọng về chiến lược và hiệu quả hoạt động điều hành của Traphaco trong thời gian tới; các thành viên đã có một sự đồng thuận cao trong việc bầu ra các chức danh quan trọng trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco (nhiệm kì 2016 - 2020).

Với sự nhất trí của các thành viên trong Hội đồng quản trị, bà Vũ Thị Thuận tiếp tục đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Túc Mã được tín nhiệm tiếp tục là Tổng giám đốc Công ty trong nhiệm kì 2016 - 2020.

Cùng ngày, Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát và nhất trí bầu ông Dương Đức Hùng đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traphaco

Sự đồng thuận của các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2016 - 2020 sẽ tạo ra một nhiệm kì mới với tinh thần “Hợp tác – chia sẻ - cam kết và thực hiện cam kết” để công tác điều hành hoạt động Doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, đưa Traphaco ngày càng phát triển mạnh mẽ trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020