Tin tức Mar 31, 2016

Traphaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020

Ngày 30/3/2016, Công ty CP Traphaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015 và kết quả năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng như năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Từ một doanh nghiệp đứng thứ 5 trong số các doanh nghiệp dược niêm yết tại thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ 2011, Traphaco đã trở thành doanh nghiệp dược niêm yết lớn thứ 2 về doanh thu và lợi nhuận. Tốc độ tăng trưởng trong 5 năm qua đạt từ 18-22%/năm, tăng hơn 2,3 lần doanh thu và 3,1 lần lợi nhuận.

Trong 5 năm, công ty đã thực hiện góp vốn tại 6 công ty, trong đó có 5 công ty con và 1 công ty liên kết với tổng giá trị gần 280 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu giai đoạn 2016–2020, mức tăng trưởng doanh thu ít nhất 12%, tăng trưởng lợi nhuận 15%. Riêng năm 2016, Traphaco đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 210 tỷ đồng.

Theo Báo cáo của IMS đến hết Quý 4/2015, Traphaco nằm trong TOP20 Công ty có doanh thu đứng đầu thị trường dược phẩm (Leading Corporation). Trong nhóm hàng OTC, Traphaco xếp thứ 3 về doanh thu.

Traphaco có 2 sản phẩm đứng đầu nhóm tác dụng: các thuốc về thần kinh (Hoạt huyết dưỡng não- Cebraton); thuốc về gan mật (Boganic). Hoạt huyết dưỡng não - Cebraton và Boganic đều nằm trong Top 20 dược phẩm OTC có doanh thu đứng đầu thị trường (Leading OTC Product) - Boganic xếp thứ 4, Hoạt huyết dưỡng não xếp thứ 13.

Qua 5 năm, Traphaco đã mở thêm 14 chi nhánh nâng tổng số chi nhánh lên 20. Traphaco cũng thực hiện thành công 3 thương vụ M&A thân thiện để trở thành cổ đông chiến lược và chi phối tại 03 doanh nghiệp dược ở tỉnh là Công ty Dược và Vật tư Y tế  Đắk Lắk, Công ty Dược và Vật tư Y tế Quảng Trị và Công ty Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên.

Chính sách bán hàng mới là điểm nhấn đột phá của cả nhiệm kì 2011-2015. Nếu như xây dựng chính sách bán hàng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo Công ty trong việc đón bắt xu thế thị trường thì thực hiện chính sách bán hàng thành công thể hiện sự dũng cảm và kiên định của tập thể ban lãnh đạo và người lao động. Với chính sách bán hàng mới, Traphaco đã thay đổi lớn trong cách tiếp cận thị trường: Tập trung vào kênh Nhà thuốc là thị trường có mức tăng trưởng cao. Chuyển từ bán qua nhà bán buôn sang bán trực tiếp cho khách hàng bán lẻ. Traphaco trực tiếp chăm sóc khách hàng bán lẻ, thu tiền luôn, bán đồng giá tới người tiêu dùng.

Chính sách bán hàng mới đã giải quyết cơ bản và bền vững những vấn đề cốt lõi của thị trường như: đảm bảo nguyên tắc đồng lợi giữa khách hàng và doanh nghiệp; ổn định giá sản phẩm, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng; quản lý trực tiếp khách hàng bán lẻ và nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động. Ngoài việc tăng doanh thu hàng sản xuất của Traphaco, chính sách bán hàng kênh Nhà thuốc mới cũng mở ra những hướng kinh doanh mới như trở thành nhà phân phối độc quyền của các doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu thế giới.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016 - 2020. Có 8 ứng cử viên được đề cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Traphaco. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu và kết quả 7 ứng viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới gồm:

1. Bà Vũ Thị Thuận

3. Ông Nguyễn Hồng Hiển

5. Ông Chad Ryan Ovel

7. Ông Marcus John Pitt

2. Ông Trần Túc Mã

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn

6. Ông Christopher E. Freund

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Traphaco gồm 03 thành viên:

1. Bà Đỗ Thị Khánh Vân

2. Bà Nguyễn Thanh Hoa

3. Ông Dương Đức Hùng

ĐHCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.