Tin tức Jan 26, 2021

Chuỗi đạo tạo "Các chuyên đề chuyên sâu về Văn hóa Traphaco giai đoạn mới"

Năm 2020 là một năm Traphaco đạt được nhiều thành công, nhờ sự linh hoạt và nhanh chóng xoay chuyển để thích ứng với các tác động của đại dịch Covid-19. Đây cũng là năm Traphaco phát triển xây dựng Văn hóa giai đoạn mới.

Bước sang năm 2021 với định hướng “Chuẩn hóa quy trình” cùng thông điệp: “THỰC THI VĂN HÓA - HIỆU QUẢ QUY TRÌNH”, Traphaco đã có những hành động cụ thể ngay từ những ngày đầu năm, các hoạt động đào tạo về "Các chuyên đề chuyên sâu về Văn hóa Traphaco giai đoạn mới" được diễn ra cho toàn bộ hệ thống Traphaco từ cấp quản lý đến các cán bộ nhân viên.

Chuỗi đào tạo được khởi động vào ngày 07/01, các lãnh đạo và cán bộ quản lý đã cùng nhau tham gia chuyên đề: "Xây dựng Thương hiệu - Góc tiếp cận tư duy chiến lược và Văn hóa doanh nghiệp", chuyên đề này đã giúp người nghe hiểu hơn cách tiếp cận đa chiều về thương hiệu ở các cấp độ khác nhau. Từ chiến lược truyền thông đến quản trị tài sản trí tuệ và kiểm toán thương hiệu để có thể ứng dụng tốt hơn trong việc phát triển các sản phẩm, thương hiệu của Traphaco.

Tiếp theo là chuyên đề "Văn hóa làm việc theo quy trình" được tổ chức lần lượt cho các khối CBNV trên toàn công ty đã được tham gia học tập các nội dung từ Doanh nghiệp và việc làm trong thế kỷ 21; Văn hóa làm việc theo quy trình; Phát triển bản thân đến các hệ thống quy trình, hệ thống đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam.

Đã có 07 khóa đào tạo được tổ chức với 894 lượt CBNV tham gia.

Năm 2021 sắp tới, Công ty kỳ vọng sẽ bước vào thời kỳ tăng trưởng mới. Đòi hỏi sự đồng thuận và quyết tâm cao từ Ban lãnh đạo công ty đến các CBNV để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2021.