Xây dựng văn hóa Traphaco “Hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết”

          Các chương trình thi đua hướng đến thực hiện “Thông điệp năm” dần đã trở thành một hoạt động được mong chờ và không thể thiếu trong các hoạt động thường niên của Traphaco. Các chương trình thi đua đều hướng đến mục tiêu mang tính đột phá của năm như: “Vượt lên chính mình” - năm 2012; “Chống lãng phí vì sự phát triển doanh nghiệp và quyền lợi của CBCNV” - năm 2013; “Traphaco hướng tới khách hàng” - năm 2014; “Phát triển văn hóa doanh nghiệp - năm 2015”; “Hiệu quả công việc - năm 2016”. Qua những chương trình thi đua, đã định hướng xây dựng mục tiêu của các phòng ban/bộ phận, các cá nhân phù hợp với mục tiêu chung của công ty, sáng tạo ra những giá trị mới.

          Ngoài các chương trình thi đua, Traphaco có truyền thống quan tâm chăm lo đến người lao động, không chỉ bằng tiền lương thu nhập, mà còn quan tâm tới các hoạt động chăm sóc tinh thần cho toàn thể CBCNV thông qua các hoạt động phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty. Các hội thi, các hoạt động văn hóa thể thao, cũng như các chương trình thi đua đã mang lại nhiều giá trị cho công ty và người lao động. Là dịp để tập thể công ty cùng nhìn lại những giá trị mà Traphaco đang có, trân trọng hơn những thành quả của các thế hệ đi trước. Các hoạt động xây dựng và phát triển văn hoá góp phần đưa các thành viên của Traphaco xích lại gần nhau, có ý thức cam kết và gắn bó hơn với công ty. Chất keo gắn kết này giúp cho Traphaco trở thành một khối thống nhất, vững bước tương lai với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số 1 ngành Dược Việt Nam.