Thông tin cổ phiếu
CTCP TRAPHACO tiền thân là Tổ sản xuất thuốc thuộc Ty Y tế Đường sắt được thành lập ngày 28/11/1972. Theo Quyết định số 2566/1999/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành CTCP, ngày 01/01/2000 CTCP Dược và Thiết bị vật tư y tế TRAPHACO chính thức bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với 45% vốn Nhà nước. Ngày 05/07/2001 CTCP Dược và Thiết bị vật tư Y tế TRAPHACO đổi tên thành CTCP TRAPHACO
Cập nhập lúc 22:50 Thứ bảy
27/05/2017
105.1
  0.1 (0.1%) Đóng cửa
105Giá tham chiếu
0Giá mở của
0Giá đóng cửa
0Giá cao nhất
0Giá thấp nhất
4,350Khối lượng
5.83EPS cơ bản
4.82EPS pha loãng
0Room NN còn lại
Cổ đông lớn