Thành tích nổi bật

  • Giải Nhất VIFOTEC

  • Giải thưởng quốc tế "The International Arch of Europe Award" của BID

  • Thương hiệu nổi tiếng Nhất ngành Dược Việt Nam

  • Giải thưởng Best enterprises, Best manager của Europe Business Assembly

Thông tin cần biết

Khách hàng với Traphaco

Khách hàng tặng thơ về nước súc miệng T-B Fresh

Thư gửi Kính gửi ông Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc cùng toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Traphaco (Địa chỉ: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội)