SỨ MỆNH:
Tiên phong sáng tạo dược phẩm Xanh bảo vệ sức khỏe con người.
Tầm nhìn 2020:

Đến năm 2020 là doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường.

Giá trị cốt lõi: Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm - Bản sắc

01
Tiên phong: Đi đầu trong quản trị chuỗi giá trị xanh, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ và tri thức mới.
02
Sáng tạo: Sáng tạo sản phẩm và dịch vụ chất lượng hoàn hảo mang dấu ấn tri thức Traphaco.
03
Trách nhiệm: Cam kết và thực hiện cam kết trách nhiệm với xã hội, cổ đông, khách hàng, đối tác và người lao động trên nguyên tắc đồng lợi.
04
Bản sắc: Bản sắc văn hóa và con người Traphaco: Khát vọng, đam mê, cống hiến.
 
* Dược phẩm Xanh: Là dược phẩm được sản xuất trên nền tảng chuỗi cung ứng xanh từ nguồn nguyên liệu đến công nghệ sản xuất sạch, hệ thống phân phối, dịch vụ thân thiện với môi trường.