Tin tức
Sep 10, 2018
Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Khóa tập huấn về Phát triển Bền vững 2018 dành cho khối Truyền thông - Báo chí.