Tin tức
Dec 07, 2017
Ngày 06/12/2017 tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố "Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2017". Tại buổi lễ này, Traphaco lần thứ 2 liên tiếp được tôn vinh Top 10 doanh nghiệp bền vững trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững năm 2017 lĩnh vực sản xuất.