Tin tức
Jan 16, 2020
Năm 2020 được Tổng giám đốc Trần Túc Mã chọn là năm: “XÂY DỰNG VĂN HÓA TRAPHACO GIAI ĐOẠN MỚI” với khẩu hiệu truyền thông “Trung thực và dũng cảm - Chủ động cùng kết nối - Sáng tạo có trách nhiệm - Đổi mới tất thành công”.