Tin tức
Nov 29, 2018
​​​​​​​Traphaco đã sẵn sàng để chinh phục những mục tiêu mới đầy thách thức và cũng rất vinh quang. Năm 2018 với chủ đề “Hiện thực hóa các mục tiêu theo chiến lược”, Traphaco đã làm được nhiều việc để chuẩn bị cho sự phát triển bền vững tương lai.