(NDH) Traphaco đưa ra mục tiêu đến năm 2020 trở thành doanh nghiệp số 1 trên thị trường về tốc độ tăng trưởng với doanh thu 4.000 tỷ đồng, gấp đôi doanh số hiện nay. Tổng giám đốc Traphaco ông Trần Túc Mã luôn tâm niệm, kinh doanh cũng như chơi cờ, phải luôn tính toán chọn đi trước một nước. Nhiều chính sách của Traphaco do ông khởi xướng đã trở thành lối đi tiên phong trong ngành dược.