Traphaco đặt mục tiêu vốn hóa thị trường đạt 10.000 tỷ đồng trong 4 năm tới

(DĐDN) - Ngày 30032016, Công ty Cổ phần Traphaco (Mã TRA - HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thông qua chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020.

Đại hội đã trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020; Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu thưởng,…và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Đại hội đồng cổ đông của Traphaco đã thông qua mục tiêu vốn hóa thị trường đạt 10.000 tỷ đồng trong 4 năm tới

Theo đó mức cổ tức chi trả năm 2017 là 30% và phương án thưởng cổ phiếu là 20%.

Năm 2016, triển khai chủ đề của năm “Đổi mới công nghệ - Phát triển sản phẩm”, Traphaco đã tập trung các nguồn lực cho các dự án thay đổi công nghệ sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần nhà thuốc.

Công ty đẩy nhanh tốc độ xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tại Dự án “Nhà máy sản xuất dược Việt Nam với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, hướng đến các tiêu chuẩn cao như GMP-PICGMP-EU” nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ dự án đã cam kết với Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cũng đã thành công trong triển khai dự án ERP - hệ thống quản trị hiện đại (Enterprise Resource Planning), đồng thời hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, đề ra những mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn để trở thành Doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường.

Năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.998 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 210 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với 2015; Thu nhập người lao động cũng tăng 10%. Theo Báo cáo của IMS, trong nhóm hàng OTC Traphaco xếp thứ 2 về doanh thu, chiếm 3,4% thị phần, có 2 sản phẩm (Boganic và Hoạt huyết dưỡng não) nằm trong TOP 10 sản phẩm đứng đầu thị trường.

Với những thành quả đạt được, mới đây Ban điều hành Traphaco đã xây dựng Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  thông qua. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tổng doanh thu của TRA đạt 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường 10.000 tỷ đồng, tương đương mức PE 20 lần.

Riêng trong năm 2017, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu tăng 15% so với 2016, hoàn thành mục tiêu Doanh thu hợp nhất đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 242 tỷ đồng; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020; Đưa dự án Nhà máy dược Việt Nam vào vận hành thương mại vào Quý 32017.

Để đạt được mục tiêu đó, TRA dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng thị trường nội địa, hướng đến khu vực phía Nam; đa dạng hóa sản phẩm dựa trên năng lực R&D – Sản xuất – Phân phối; hiện đại hóa chuỗi cung ứng dựa trên nền công nghệ tiên tiến và hệ thống quản trị hiện đại; phát triển liên minh, liên kết thương mại dựa trên hệ thống phân phối rộng, sâu, vững chắc; cân bằng nguồn lực, đồng bộ, cộng hưởng giá trị tạo lợi thế cạnh tranh dựa trên năng lực cốt lõi để phát triển bền vững.

Trích nguồn: http://enternews.vn/traphaco-dat-muc-tieu-von-hoa-thi-truong-dat-10-000-ty-dong-trong-4-nam-toi-108324.html