Người già cô đơn rất cần có một người bạn khác giới cùng thế hệ để có thể yêu thương, chăm lo cho nhau lúc trái gió trở trời. Mong ước giản đơn vậy nhưng thực tế con cháu không hiểu nên đã vô tình ngăn cấm khiến gia đình bất hòa, mâu thuẫn và cha mẹ lại ngày càng cô đơn hơn.