Tin tức
Oct 19, 2015
Ngày 20/10/2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Đây là Hội nghị được SCIC tổ chức thường niên, nhằm tổng kết công tác người đại diện vốn nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành DN để làm sao phát huy hiệu quả tối đa của đồng vốn nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN.