Tin tức
Jun 27, 2017
Sau gần 3 năm thực hiện Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường từ các dược liệu Bằng lăng nước, Giảo cổ lam và Tri mẫu”, chiều ngày 26/06/2017, Thạc sỹ Trần Quang Lục – Chủ nhiệm Dự án đã báo cáo kết quả thực hiện dự án, bảo vệ thành công trước Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, để được tiến hành Nghiệm thu cấp Nhà nước của Bộ Công thương.