Tin tức
Dec 17, 2017
Chiều ngày 15/12/2017, tại thành phố Lào Cai, Hội nghị phát triển vùng dược liệu Tây Bắc đã được Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Y tế và tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức.