Tin tức
Jul 23, 2017
Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017, gần 300 CBCNV và CTV chi nhánh miền Trung và miền Nam đã có dịp tham quan các danh lam thắng cảnh của miền Bắc, tham quan các nhà máy hiện đại của Tổng công ty.