Tin tức
Jul 04, 2019
Chiều ngày 3/7, Đảng ủy công ty CP Traphaco tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ tổng kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2019. Với hình thức mở rộng, hội nghị có sự tham gia của Ban Lãnh đạo công ty và các công ty con, đội ngũ quản lý cấp trung và toàn thể CBNV công ty CP Traphaco.