Tin tức
Oct 28, 2016
Cùng chung tấm lòng với nhân dân cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung. Trong 3 ngày từ 26-28/10/2016, Đoàn TN công ty cổ phần Traphaco đã về tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại hai địa phương: huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình và huyện Hương Khê - Hà Tĩnh.