Tin tức
Apr 18, 2016
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ công ty, ngày 19/04/2016 Chính quyền và Công đoàn công ty phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016.