Tin tức
Apr 27, 2018
Chiều ngày 27/4/2018 công ty CP Traphaco tổ chức lớp đào tạo chiến lược hiện thực hóa mục tiêu 2018. Đến dự với lớp đào tạo có bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trần Túc Mã - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chiến lược, Tổng giám đốc cùng các ông bà trong Ban chiến lược, Ban giám đốc, trưởng, phó các phòng ban, giám đốc các chi nhánh.