Tin tức Mar 28, 2019

Đại hội cổ đông thường niên Traphaco năm 2019

Sáng ngày 28/3/2019, Công ty CP Traphaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, báo cáo tài chính 2018, báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018...và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Năm 2018 là một năm nhiều áp lực và không hoàn thành các chỉ tiêu đối với Traphaco. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ. Tuy vậy, Chiến lược Traphaco triển khai năm 2018 đã đạt được các mục tiêu nhất định về thương hiệu, khách hàng, sản phẩm mới, quản lý chất lượng, và người lao động… tạo được các tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong dài hạn.

Công ty cũng mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu phát triển khi ký kết các hợp đồng nghiên cứu tương đương sinh học, ký kết hợp tác với Trường Đại học Dược Hà Nội; tháng 3/2019 chính thức khởi động Dự án chuyển giao công nghệ với đối tác Daewoong, Hà Quốc.

Năm 2018, HĐQT tuy có những thay đổi nhất định về nhân sự, đã hoàn thành tốt vai trò theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco, hỗ trợ tích cực Ban điều hành thực hiện các mục tiêu của Công ty.

Năm 2018, doanh thu hợp nhất của Traphaco thực hiện 1.788 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch 2018 (giảm 4% so với 2017). Về chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 156,27 tỷ đồng (giảm 35% so với năm 2017). Năm 2018, thu nhập bình quân của người lao động đạt 20,38 triệu/tháng, giảm 6,8% so với năm 2017, tuy nhiên vẫn đạt mức tốt so với trung bình thị trường. Traphaco đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% cho cổ đông vào tháng 1/2019.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT đã có ý kiến về 4 nội dung lớn: 1/ Bức tranh thị trường toàn cảnh nhiều thách thức trong năm 2018 và những động thái của Traphaco trong việc duy trì vị trí số 1 trên thị trường OTC và đầu tư cho thị trường ETC; 2/ Lợi thế của Traphaco khi đã chủ động được nguồn nguyên liệu dược liệu, giảm tác động bất lợi khi tình hình giá nguyên, vật liệu tăng; 3/ HĐQT tăng cườnghoạt động kiểm soát chi phí trong năm 2019 trên tiêu chí hợp lý để không làm ảnh hưởng tới tăng trưởng, không làm mất thị phần đồng thời lấy thị phần từ đối thủ; 4/ Tăng cường nhận diện thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động marketing cần được chú trọng, nhằm bắt kịp xu hướng mới (chuỗi nhà thuốc, ...).

Ông Lee ChoongHwan – đại diện cổ đông MAGBI Fund có những chia sẻ về hướng đi trong tương lai của Traphaco và mong muốn đóng góp của cổ đông cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều các câu hỏi được các cổ đông đặt ra liên quan đến kế hoạch phát triển hệ thống OTC và ETC, các sản phẩm chủ lực và mảng thực phẩm chức năng, lộ trình tăng vốn, ... Đoàn chủ tịch đã trả lời một cách thỏa đáng tất cả các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông và tiếp thu nhiều đóng góp của các cổ đông.

ĐHCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua các báo cáo, phương hướng, chiến lược phát triển bền vững và các chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ tán thành 99,32% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trước Đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2019

Ông Trần Túc Mã - Tổng giám đốc giải đáp thắc mắc của cổ đông

Đại hội biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018