Tin tức Jun 02, 2020

Tổng kết hoạt động Truyền thông Văn hóa Traphaco Giai đoạn mới

Sau hơn 2 tuần triển khai, sự kiện truyền thông văn hóa Traphaco giai đoạn mới đã diễn ra thành công tốt đẹp.  

Hoạt động Truyền thông Văn hóa Traphaco Giai đoạn mới có sự tham gia của 65 diễn giả (trong đó có 05 LĐ và 60 CBQL cấp trung là trưởng các phòng/ban/chi nhánh/nhà máy) và 967 lượt CBNV tham dự các buổi truyền thông Văn hóa Traphaco giai đoạn mới trong Tháng 5/2020. 

Tổng Giám đốc cùng Ban Lãnh đạo và đại diện Trưởng bộ phận cam kết thực hiện 6 hành vi của người Quản lý và Nguyên tắc văn hóa tối thượng

Với mục tiêu giúp CBNV thấu hiểu Văn hóa Traphaco giai đoạn mới để thống nhất hành động theo đúng tinh thần vì sự phát triển bền vững của Công ty, sự kiện đã đọng lại trong tâm trí CBNV là "ý nghĩa" và "sự cần thiết" của việc xây dựng Văn hóa Traphaco giai đoạn mới. Là sứ mệnh, tầm nhìn năm 2025, Giá trị cốt lõi và Sự giống nhau, khác nhau giữa hai giai đoạn 2017-2020 và 2020-2025. Và cũng là 6 hành vi của người quản lý cùng 6 đặc tính văn hóa Traphaco được truyền thông một cách "dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện".

Cuối cùng, 6 nguyên tắc văn hóa tối thượng luôn được ghi nhớ trong mỗi con người Traphaco, để hiện thực hóa bằng hành động của 6 giá trị cốt lõi và trở thành Bộ quy tắc ứng xử chính thức đầu tiên tại Traphaco về mọi hành vi, thái độ, phong cách làm việc trong hệ thống:


Các anh chị CBNV công ty có thể theo dõi những thông tin cập nhật trong "tháng Văn hóa" của Traphaco tại Group Facebook: Traphaco - Ngôi nhà hạnh phúc và chuẩn bị thật tốt cho công tác đánh giá CBNV thấu hiểu về văn hóa Traphaco giai đoạn mới trong tháng 06/2020.

Để biết thêm chi tiết về sự kiện và xem lại hình ảnh các buổi truyền thông, kính mời các anh chị theo dõi thông tin tại đường link:
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TraphacoConduongsuckhoexanh/