Để thu hút, duy trì đội ngũ nhân sự, các hoạt động tuyển dụng của Traphaco công khai, minh bạch với quy trình đầy đủ, có tiêu chuẩn rõ ràng, đảm bảo sự công bằng, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nội bộ. Traphaco luôn mong muốn chào đón những ứng viên năng động, nhiệt huyết và giàu khát vọng, sẵn sàng đón nhận những thách thức đến từ công việc và môi trường kinh doanh của Traphaco.