Tin tức
Sep 24, 2016
Được sự đồng ý của Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của các cán bộ Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn công ty CP Traphaco phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2016 trong 3 ngày, từ 22 đến 24/09/2016 tại Hạ Long.