Tin tức
Jun 02, 2017
Trong 2 ngày 24/5/2017 và ngày 26/5/2017, Cục quản lý Y học cổ truyền Bộ Y tế đã có phiếu tiếp nhận Bản công bố Dược liệu sản xuất theo GACP-WHO của Công ty CP Traphaco cho 2 cây dược liệu Đinh Lăng và Rau Đắng Đất. Theo đó, vùng thu hái Đinh Lăng của Traphaco được công nhận đạt chuẩn GACP-WHO tại huyện Hải Hậu và huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với diện tích 50ha và sản lượng dự kiến khoảng 450 tấn/năm. Vùng thu hái Rau Đắng Đất được trồng tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên với diện tích thu hái là 1.200ha và sản lượng dự kiến khoảng 150 tấn/năm.