Tin tức
Jun 15, 2022
Ngày 14/6/2022, Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng điều hành Bộ Y tế; đồng chí Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện một số Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Bộ Nội vụ; BHXHVN; VCCI…