Tin tức
May 13, 2020
Ngày 13/05/2020, Công ty CP Traphaco tổ chức Hội nghị Truyền thông mẫu, bắt đầu cho Chuỗi hoạt động triển khai truyền thông Văn hóa Traphaco giai đoạn mới trong tháng 5/2020. Hội nghị với sự tham gia của toàn thể Ban Lãnh đạo công ty, công ty con cùng đội ngũ cán bộ Quản lý đã diễn ra trong không khí tập trung, cùng tinh thần xây dựng để hoạt động truyền thông đạt hiệu quả tốt nhất.