Là một trong hai đơn vị tiêu biểu của Bộ Y Tế trong việc thực hiện đề án: "Người Việt dùng thuốc Việt" của Bộ Y Tế, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, Công ty cổ phần Traphaco vinh dự được đón Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạoTrung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại đơn vị