Tin tức
Jul 03, 2020
Ngày 2/7/2020, Công ty cổ phần Traphaco tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 tại Ninh Bình. Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trần Túc Mã – Tổng giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty và các công ty con, lãnh đạo các phòng, ban, bộ phận và các chi nhánh trong toàn hệ thống Traphaco.