Thời gian đến những kỳ thi quan trọng chỉ còn tính bằng ngày, nhưng đến giờ nhiều học sinh còn bảo với mẹ: “Mẹ ơi, con càng học càng thấy không vào mẹ ạ”. Còn các bậc phụ huynh thì hốt hoảng bởi: thi cử đến nơi mà lại bảo “học không vào” thì đỗ làm sao?