Tin tức Oct 03, 2016

Nghiệm thu chính thức nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước do Traphaco chủ trì

Sau hơn 5 năm thực hiện nhiệm vụ “Khai thác và phát triển nguồn gen Hoài sơn, Ý dĩ làm nguyên liệu sản xuất thuốc”, chiều 30/9/2016, Dược sĩ Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ thành công trước Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Huy Văn – Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại chương trình

Nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác và phát triển nguồn gen Hoài sơn, Ý dĩ làm nguyên liệu sản xuất thuốc” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản, Traphaco chủ trì thực hiện với các đơn vị phối hợp thực hiện là Công ty TNHH MTV Dược khoa, Công ty cổ phần giống LN vùng Đông Bắc và nông dân các tỉnh miền núi, trung du, đồng bằng Bắc bộ. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ là 6,6 tỉ đồng, trong đó 3,2 tỉ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học, 3,4 tỉ đồng chủ yếu do Traphaco đầu tư và từ nguồn khác.

Thành viên thực hiện, bao gồm lãnh đạo công ty cổ phần Traphaco (Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Huy Văn – Phó Tổng Giám đốc) tham gia, triển khai nhiệm vụ từ tháng 7/2011 với số lượng công việc lớn (42 chuyên đề khoa học) trên nhiều lĩnh vực: Sinh học, Thực vật học, Nông học, Dược học... đem lại 29 sản phẩm khoa học (6 sản phẩm dạng I, 20 sản phẩm dạng II, 3 sản phẩm dạng III), đào tạo được 1 thạc sỹ dược học, 3 dược sỹ đại học.

Nhiệm vụ được Hội đồng khoa học nghiệm thu Nhà nước xếp loại khá và được đánh giá là đem lại nhiều kết quả mới liên quan đến nhận diện vị thuốc Hoài sơn, một vị thuốc phổ biến nhưng cũng hay bị sử dụng nhầm lẫn hoặc giả mạo ở Việt Nam. Trên hết, kết quả của nhiệm vụ góp phần vào việc định hướng, phát triển dược liệu chất lượng cao, ổn định và đem lại hiệu quả kinh tế; những đề xuất của nhiệm vụ mở ra nhiều nội dung cần giải quyết trong lĩnh vực Nông nghiệp và Dược liệu.