Tin tức Sep 13, 2016

Traphaco tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nhằm tuyên truyền, quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn bộ Đảng viên trong công ty. Sáng ngày 2/8/2016 tại Hội trường Công ty CP Traphaco, Đảng bộ Công ty CP Traphaco đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tới dự với hội nghị có PGS.TS Đoàn Thế Hanh – Giảng viên cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Túc Mã – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý là Trưởng, phó các phòng, ban, quản đốc, phó quản đốc các phân xưởng của 2 Công ty CP Traphaco và  Công ty CP công nghệ cao Traphaco (CNC), các đồng  chí trong BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên và 149 đảng viên.

PGS.TS Đoàn Thế Hanh – Giảng viên cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

PGS.TS Đoàn Thế Hanh đã giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020 nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tình hình thời sự trong nước và quốc tế hiện nay.

Đồng chí Trần Túc Mã – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty thông qua dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ công ty

Tại hội nghị, đồng chí Trần Túc Mã – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ công ty về thực hiên Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, để việc triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vận dụng chủ động và sáng tạo, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của Công ty; gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty giai đoạn 2015-2020. Đưa Traphaco trở thành doanh nghiệp số 1 của ngành dược Việt Nam về doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa thị trường, đảm bảo việc làm, môi trường làm việc, thực hiện mục tiêu chiến lược “Con đường sức khỏe xanh” của công ty. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục phát triển vững chắc.