Tin tức Sep 26, 2019

Đại hội cổ đông bất thường Traphaco năm 2019

Sáng ngày 26/9/2019, Công ty CP Traphaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội diễn ra với 02 nội dung chính: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông Marcus John Pitt và bầu bổ sung ông Ji Chang Won vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020. Ông Ji Chang Won, quốc tịch Hàn Quốc đã trải qua các vị trí công tác trong các tập đoàn dược Hàn Quốc như LG, Saehan, Schering Co., Ltd, JW… và hiện tại là Giám đốc Sản xuất, Tập đoàn dược phẩm Daewoong, Hàn Quốc.

Tại đại hội, ông Trần Túc Mã – Tổng giám đốc công ty CP Traphaco đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong quý 2 thị trường OTC - lĩnh vực chính của Công ty tăng trưởng nhẹ (+ 0,3%) so với cùng kỳ năm , giảm 1,9% so với quý trước (+ 2,2% trong Q1/2019, Theo báo cáo IMS). Các sản phẩm có thương hiệu mạnh tăng trưởng 3%, các sản phẩm ở nhóm khác hầu như không tăng trưởng, dẫn đến sự tăng trưởng chung của thị trường OTC bị đình trệ. Các Công ty dược lớn niêm yết hầu hết không tăng trưởng so với cùng kỳ 2018. Doanh thu hợp nhất của Traphaco 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 800 tỷ đồng (100% so với năm 2018), lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng (tăng 18% so với năm 2018)

Bên cạnh đó, Traphaco đã và đang triển khai một số hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019 như:

  • Công ty đã xây dựng Kế hoạch triển khai của Công ty và của từng bộ phận. Trên cơ sở kế hoạch được thống nhất, đã thực hiện giao KPI và đánh giá mức độ hoàn thành, gắn vào việc trả lương thưởng theo kế hoạch được duyệt, và kết quả KPI.
  • Đã thành lập phòng bán hàng bệnh viện và xây dựng các giải pháp thúc đẩy bán hàng kênh ETC.
  • Công ty thực hiện đổi mới phương thức Marketing như: thực hiện chương trình tích điểm đối với khách hàng, tạo được các hiệu ứng tích cực Gia tăng quyền lợi - gắn kết khách hàng; tăng cường các hoạt động Marketing tại điểm bán; thực hiện truyền thông tích hợp, đa dạng hóa các kênh quảng cáo, thêm các kênh mới đồng bộ với chương trình tích điểm, nhận diện tại điểm bán.
  • Ban hành Quy định hạn mức chi phí, xây dựng giải pháp thực hiện hạn mức bao gồm cả giải pháp kiểm soát, giao trách nhiệm cho các bộ phận, trong toàn bộ hoạt động doanh nghiệp.
  • Hợp tác với Daewoong đang trong giai đoạn chuyển giao, triển khai, công ty đang tích cực đàm phán với một số công ty dược phẩm lớn trên thế giới về phân phối sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm phân phối.

Đại hội biểu quyết nhất trí và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Một số hình ảnh tại đại hội:


Ông Trần Túc Mã - Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

Các thành viên HĐQT chúc mừng ông Ji Chang Won 

Ông Ji Chang Won - thành viên HĐQT phát biểu tại đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí và thông qua các chỉ tiêu điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019