Với nguyên tắc: "Thành tín - Đồng lợi - Cùng phát triển” mà Traphaco đã và đang thức hiện, Traphaco luôn mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa công ty và khách hàng. Trong các ngày 24-25/4/2017, 8-9/5/2017 và 15-17/5/2017, Công ty CP Traphaco đã tổ chức các đợt Tri ân khách hàng thân thiết khu vực Hà Nội.