Tin tức
May 30, 2018
Ngày 29/5/2018, tại khách sạn Hoà Bình - Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) - tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - hợp tác với tổ chức sáng kiến toàn cầu (GRI Việt Nam) tổ chức hội thảo "Báo chí với Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp".